Bugalow Jan Smit

Bouwkundig adviesbureau Q'-FRESCO is in februari 1998 opgericht en wordt gedreven door G.T.M. Kwakman.

De belangrijkste werkzaamheden die worden uitgevoerd zijn:

  • * Ontwerpen van zowel woning als utiliteitsbouw.
  • * Het bouwkundig uittekenen van nieuwbouw, verbouw en renovatie projecten
  • * Het inwinnen van informatie bij een gemeente t.b.v. een principeaanvraag planologie en welstandadvies
  • * Aanvragen van bouwvergunningen, gebruiksvergunningen, en sloopvergunningen
  • * Bouwbegeleiding


De tekenwerkzaamheden worden digitaal verricht middels een CAD programma.
Een kostenbesparend voordeel is dat installateurs of onderaannemers gebruik kunnen maken van de digitale ondergrond om hun werkzaamheden in te verwerken.
Er is tevens een mogelijkheid dat opdrachtgevers een architect in de arm nemen om het ontwerp te realiseren en dat Q'-FRESCO de bouwvergunning aanvraagt en de bouwkundige tekeningen verzorgd.

Een belangrijk voordeel hierbij is dat de tekenkosten lager uitvallen omdat met Q'-FRESCO een afspraak kan worden gemaakt dat de kosten in rekening worden gebracht tegen de gemaakte uren op basis van nacalculatie.
In de jaren dat Bouwkundig adviesbureau Q'-FRESCO actief is zijn vele opdrachten gerealiseerd waarvan voorbeelden op foto's zijn weergeven.